Проекти

Български джаз композитори

Джаз за деца

Сцена за млади импровизатори

Джазът пее на български 

Седемте биг бенд самураи