ДжаSстетика

Фондация “Джазтет” е основана през септември 2013г. в София с подкрепата на Фондация “Америка на България” (за периода 2014-2016).

Мисията ни е да популяризираме джаза и връзката му с другите музикални жанрове сред хора от всички възрасти, обединявайки различни изпълнители на една сцена.

Цели на фондацията:

1. Популяризиране на стиловете на джаза и връзката им с класическата и народната музика;
2. Запознаване на малки и големи с джазови аранжименти на популярни български и чужди детски песни;
3. Интегриране на публиката в изпълненията на музикантите и насърчаването на творческото начало, заложено у всеки;
4. Развитие и популяризиране на млади таланти;
5. Създаване на български музикални произведения, свързани с джаза.

Основни дейности:

1. Организиране на музикални събития, които дават възможност за изява на млади таланти заедно с доказани джаз музиканти;
2. Организиране и провеждане на майсторски класове, уъркшопове с национални и международни участници;
3. Организиране и провеждане на празници, фестивали и конкурси за активно уплътняване на свободното време на младежите;
4. Обогатяване на училищния живот с извънкласни дейности – концерти, лектории, открити уроци с участието на известни джаз музиканти и техни млади последователи;
5. Организиране на събития, които съчетават музиката с другите изкуства – театър, литература, кино;
6. Организиране на благотворителни концерти в домове за деца с увреждания и подпомагане на тяхното музикално развитие;
7. Разработване на програми за младежки практики, младежки обмени, младежки инициативи и други дейности, свързани с мобилност и активно гражданско участие на младите хора;
8. Разработване и управление на проекти;
9. Подкрепа и финансиране на нови музикални произведения от български и чуждестранни композитори, свързани с джаза.